เครื่องบดคุณแม่! Poppy Playtime Chapter 2 Apk ModPoppy Playtime เราเล่นเป็นอดีตพนักงานโรงงานผลิตตุ๊กตาของบริษัท Playtime ที่ถูกทิ้งร้างไว้เป็นปีๆ พนักงานแต่ละคนก็ได้หายตัวกันไปอย่างลึกลับ เราต้องแก้ไขปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันแน่

โหลดเกม Poppy Playtime

โหลด DLC Poppy Playtime – Chapter 2

#poppyplaytime #poppyplaytime2 #mommylonglegs
▬▬▬
ช่องทางติดตาม TOR Torpedo :
🚀 Fanpage :
📷 IG :
🎵 TikTok :
💼 ติดต่องาน : 702torpedo@gmail.com

Poppy playtime Mod For DOWNLOAD Links:

Click here to download Apk Mod Version – Drive Link

Click here to download Apk Mod Version – Mega Nz

Click here to download Apk Mod Version – Go File

Playtime Co. was once the king of the toy manufacturing industry… until everybody inside of the factory one day disappeared into thin air. Now, years later, you must explore the abandoned factory and uncover the truth.

You must stay alive in this horror/puzzle adventure. Try to survive the vengeful toys waiting for you in the abandoned toy factory. Use your GrabPack to hack electrical circuits or nab anything from afar. Explore the mysterious facility… and don’t get caught.

Welcome to Playtime Co.!
Playtime Co. was once the king of the toy manufacturing industry… until everybody inside of the factory one day disappeared into thin air. Now, years later, you must explore the abandoned factory and uncover the truth.

The Toys
The toys of Playtime Co. are a lively bunch! From Bot to Huggy, Catbee to Poppy, Playtime does it all! As long as you’re at Playtime Co., why not pay the toys a little visit? You might just make a few friends…

Poppy playtime Mod For DOWNLOAD Links:

Click here to download Apk Mod Version – Drive Link

Click here to download Apk Mod Version – Mega Nz

Click here to download Apk Mod Version – Go File

The Toys

The toys of Playtime Co. are a lively bunch! From Bot to Huggy, Catbee to Poppy, Playtime does it all! As long as you’re at Playtime Co., why not pay the toys a little visit? You might just make a few friends…

The GrabPack

This amazing GrabPack is a wearable backpack, accompanied by 2 artificial hands attached via steel wire. With this handy, state-of-the-art tool, there’s no limit to what Playtime Co. employees can accomplish! The following list of features should help to show you what the GrabPack has to offer.

  • The hands’ powerful grip allows for movement of heavy objects with ease!

Poppy playtime Mod For DOWNLOAD Links:

Click here to download Apk Mod Version – Drive Link

Click here to download Apk Mod Version – Mega Nz

Click here to download Apk Mod Version – Go File

  • A lengthy and flexible wire gives any employee the ability to reach whatever they may need, no matter the distance!

The only limit is the length of your GrabPack’s wire.

Won’t you stick around? There’s lots of fun in store for you. It’s almost Playtime…

Poppy Playtime is a survival horror video game developed and published by American indie developer MOB Games. The player takes the role of a former employee of toy-making company Playtime Co., who revisits its abandoned toy factory 10 years after its staff’s disappearance. The player navigates through a first-person perspective and must solve puzzles, some requiring a gadget named the GrabPack, to progress while avoiding various enemies.

The first chapter was released on Steam for Microsoft Windows on October 12, 2021, and later for Android and iOS on March 11, 2022. The second chapter was released for Microsoft Windows on May 5. All chapters after the first will be released as downloadable content. The game garnered positive reviews for its gameplay on its initial release, but the second chapter received mixed reviews for its numerous bugs. Additionally, the game developer team MOB Games received harsh criticism for announcing non-fungible tokens of in-game content.

Poppy playtime Mod For DOWNLOAD Links:

Click here to download Apk Mod Version – Drive Link

Click here to download Apk Mod Version – Mega Nz

Click here to download Apk Mod Version – Go File

Chapter 1 – A Tight Squeeze

The player receives a package that contains a VHS tape, which shows a commercial for the titular doll Poppy Playtime and tours of the factory before abruptly cutting to spliced in footage of graffiti of a poppy, and a letter from the missing staff, requesting them to “find the flower”. They then enter the abandoned toy factory and, after solving the code to a security door, acquire the GrabPack, which they use to unlock the door to the lobby. After entering the lobby, the player is introduced to Huggy Wuggy, who is on display in the center of the room. While trying to unlock one door in the lobby, the power suddenly cuts, forcing them to restore power in the power room.

After heading back to the lobby, they discover that Huggy has disappeared from his display. The player then restores power to a control panel in order to control an overhead crane and retrieve the right hand of the GrabPack, which they use to unlock a hatch to a conveyor belt that leads to the “Make-a-Friend” section of the factory, where they restore power to the machinery and manufacture a toy. They then place the toy in a scanner and open a door to a hallway which, after the player enters, Huggy suddenly appears from and chases the player through the vents. After reaching a dead-end, the player pulls down a box and breaks part of the conveyor belt, causing Huggy to fall to the bottom of the factory. They then head to the aforementioned graffiti and open a door to a hallway, leading to a room where they find Poppy in a case which the player opens, freeing Poppy.

Chapter 2 – Fly in a Web

After freeing Poppy from her case, the player explores the back halls of the factory, eventually finding the office of Elliot Ludwig, Playtime’s founder. After entering the vents in the office, they encounter Poppy, who thanks them for freeing her and offers to help them escape the factory by giving them a code to activate the factory’s train. However, she is grabbed and pulled deeper into the factory. As they approach the Game Station where the train is located, the player encounters Mommy Long Legs, who holds Poppy hostage and takes the red hand from the player’s GrabPack. She challenges the player to win the three games in the Game Station, and in return will give the player the code for the train, threatening to kill them if they disobey the rules. Making their way through the factory, the player crafts the green hand for the GrabPack and then proceeds through the three games.

The player is able to obtain two parts of the code before escaping during the third game, fleeing into the tunnels beneath the factory. An enraged Mommy accuses them of cheating and pursues them through the tunnels and back up into the factory, until she becomes caught in the teeth of an industrial grinder, killing her. A needle-fingered hand rises to take her broken body away. The player finds Poppy trapped in a spider web with the third part of the code. After freeing her, the player boards the train to escape. However, Poppy diverts the train, saying that she could not let the player leave yet due to the events that had occurred inside the factory, claiming that she knows the player can handle whatever comes next. The train runs out of control and derails near a sign pointing to “Playcare”.

Poppy playtime Mod For DOWNLOAD Links:

Click here to download Apk Mod Version – Drive Link

Click here to download Apk Mod Version – Mega Nz

Click here to download Apk Mod Version – Go File

Leave a Reply

© 2023 WorDlMineCraft - WordPress Theme by WPEnjoy